Site Logotype

Book Appointment

Liên hệ

T: 0345 668 418
info@rosemaryspa.com

Giờ

Thứ hai - Thứ sáu: 9:00 am — 11:30 pm
Thứ bảy: 09:00 am — 11:30 am
Chủ nhật: 9:00 am — 11:30 pm

Địa chỉ

418 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu